ELEKTRO
ELEKTRO

Privatkunder

Vi i Tekam er en lokal bedrift i Trøndelag med kunden og kvalitet i fokus, og vi utfører det meste av arbeid innen elektro.
Vi utfører stort sett vanlige mindre oppdrag til en fastsatt timepris, som skifte av stikkontakter, lysbrytere, samt montering av lys. Er det snakk om en større jobb som skifte av sikringsskap og lignende kan du be oss om et uforpliktende tilbud på jobben.
Vi leverer også svært gode løsninger innenfor smarthus, der det før kun var større nye boliger med en høy prisklasse som kunne gå for slike løsninger, er vi nå stolte over å kunne presentere et trådløst system som dekker alle dine behov, og som ikke koster skjorta. Dette er et system som Tekam er stolte over å kunne levere til deg som kunde.
Vi som seriøse aktører er pålagt et dokumentasjonskrav fra myndighetene som gir deg som forbruker en sikkerhet, dette er også en kostnad som går på medgått tid for dokumentasjon.

Viktig å tenke på

Som med så mye annet har også husets elektriske anlegg et ‘’hjerte’’ dette er husets sikringsskap. De fleste hus bygget før 1998 har kanskje skrusikringer. Skrusikringer i seg selv er ikke nødvendigvis dårlige men det anbefales av bransjeorganisasjoner som NELFO (Tidligere kalt Elektroinstallatørenes Landsforbund) med automatsikringer som har allpolig brudd, det vil si at alle fasene brytes, og til sikringer med jordfeilbrytere som kutter strømmen om det skulle være en feil på det elektriske anlegget, så kalte kombi automater.

Dokumentasjon

‘’ Dagens el-forskrifter, som ble innført i 1999, sier at det skal foreligge en samsvarserklæring på det elektriske anlegget. Alt som er gjort med det elektriske anlegget, for eksempel om det er montert varmekabler eller skjult belysning, skal dokumenteres. – Om selger ikke kan legge frem godkjent dokumentasjon undertegnet av elektriker, kan dette sees på som et avvik som vil bli påtalt ved en eventuell offentlig kontroll av anlegget.
– Samsvarserklæring er et verdipapir som alltid skal følge anlegget. Erklæringen er en garanti på at installasjonen er utført i henhold til forskriftens krav og skal blant annet beskrive oppdragets omfang og at anlegget er kvalitetssikret.’’

El-sjekk av bolig

Nesten halvparten av alle boligbranner skyldes elektrisitet og feil bruk av elektrisk utstyr.
Om du gjennomfører en sertifisert el-kontroll som avdekker feil og mangler i el-anlegget, og får rettet opp feilene, får du rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen i 5 år av gangen. Dette kan vi i Tekam ordne for deg, i tillegg til en billigere forsikring, har du også god følelse over at ditt hjem er et trygt hjem og bo i.